Browsing Tag

แวร์ซาย

สถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศส

พระราชวังแวร์ซาย สถาปัตยกรรม แวร์ซาย มรดกโลก แห่ง กรุงปารีส ฝรั่งเศส

By
on
August 6, 2019

พระราชวังแวร์ซายส์ ได้รับการออกแบบมา เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความรุ่งโรจน์ของสถาบันกษัตริย์ ของประเทศ ฝรั่งเศส  พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้แปลงโฉมกระท่อม ล่าสัตว์เล็กๆ ของพระบิดา ให้กลายเป็น พระราชวังที่ยิ่งหญ่ที่สุด และสวยงามแห่งหนึ่ง ด้วยการตกแต่งภายใน สไตล์บาโรก ที่หรูหรา พระราชวังแห่งนี้จึงได้กลายมาเป็น สัญลักษณ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่มีอำนาจเด็ดขาด และกำหนดมาตรฐาน สำหรับศาลชั้นสูงในยุโรป

ประวัติ โดยย่อ พระราชวังแวร์ซาย ปารีส ฝรั่งเศส
สถาปนิก Jules Hardouin-Mansart…