Browsing Tag

ฮัลสตัท

สถานที่เที่ยวออสเตรีย

ฮัลสตัท ( Hallstatt ) เมืองแห่งทะเลสาป ที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด

By
on
December 5, 2019

ฮัลสตัท ( Hallstatt ) ณ ที่แห่งนี้จะถูกกล่าวขานไว้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเพียงเล็ก ๆแต่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ ที่มีประวัติอันยิ่งใหญ่ หมู่บ้านที่งดงามบนทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกันนี้ เมื่อครั้งอดีตนานมาแล้วได้ เป็นแหล่งผลิตเกลือที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากซึ่งซึ่งณ ที่แห่งนี้นั้น มีอายุย้อนไปได้ถึงช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 7000 ปีก่อน หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้จะตั้งชื่อให้กับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ช่วงเวลาฮัลสตัท (800-400 ปีก่อนคริสตกาล)

หลายคนฝันอยากไปเที่ยว ฮัลสตัท ถ้ามีโอกาสเที่ยวยุโปรสักครั้งต้องไปให้ได้

ในตอนนี้ได้ มีการค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ในฮัลสตัทมากมาย ลองหลับตาแล้วนึกถึงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ที่น้อยคนจะเคยไปเยือน และ เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติแห่งภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน  หิมะที่โปรยปรายปกคลุมอย่างสวยงามอยู่เสมอ หรือแม้ว่าถ้ายังเป็นในฤดูร้อนก็ยังเป็นสถานที่ที่มีน้ำใส ท้องฟ้าสวยสีคราม และ สิ่งแวดล้อมที่มีต้นไม้นานาพันธุ์ ผลิใบอย่างสวยงามธรรมชาติที่อยู่ครบถ้วน 

ทุกท่านมีความเห็นเป็นเช่นใดถ้าสถานที่แห่งนั้นถ้ามีจริงในโลกใบนี้  ดินแดนที่มนุษย์น้อยคนที่จะเคยย่างกลายเข้าไปรบกวน  แต่ยังคงคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบมีหมุ่บ้านเล็กๆที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย เสมือนหนึ่งทุกครอบครัวได้กลมเกลือนไปกับธรรมชาติรอบๆได้อย่างลงตัว

เราไม่โกหกหรอก ถ้าจะกล่าวไปแล้ว…