Browsing Tag

ลียง

สถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศส

ลียง เมืองอันดับ 3 ของฝรั่งเศส และเมืองมรดกโลก

By
on
December 23, 2019

เมืองลียง เป็นเมืองที่ถูกตั้งขึ้นอยู่ในภาคกลางทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ห่างจากกรุงปารีสไปเป็นระยะทางประมาณ 470 กิโลเมตร ลียง จึงได้ถูกนับว่าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของฝรั่งเศส ที่รองจากปารีส และมาร์เซย์ เพียงเท่านั้น

แต่ความยิ่งใหญ่ของลียง นั้นยังไม่หมดสิ้นเพียงเท่านี้เพราะใครเลยจะรู้ว่าที่แห่งนี้นั้นเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญตลอด จนถึงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย

บทบาทต่างๆ ที่มีความสำคัญของ ลียง เมืองมรดกโลก

ที่เมืองแห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ INTERPOL (INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสูงที่สุดบนโลกใบนี้อีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียวที่เมืองลียง แห่งนี้นั้นเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ในวีดีโอเกมที่เมืองแห่งนี้นั้นมีชื่อเสียงทางด้านการจัดงาน เทศกาลแสง ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 8 เดือนธันวาคมของทุก ๆ ปีเป็นเวลา 4…