Browsing Tag

ปงดูว์การ์

สถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศส

ปงดูว์การ์ สะพายส่งน้ำ สมัยจักรวรรดิโรมัน

By
on
June 4, 2020

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีก 1 แห่ง ที่สุดตระการตาในประเทศฝรั่งเศสสิ่งนั้นก็คือ ท่อส่งน้ำโรมันปงดูว์การ์ สถานที่สำคัญแห่งนี้นั้นก็คือสะพานส่งน้ำโบราณที่สร้างโดยจักรวรรดิโรมันในยุคโบราณ ที่ได้สร้างผ่านแม่น้ำการ์ตง​ ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส โดยสะพานแห่งนี้นั้นเป็นระบบส่งน้ำเข้าเมืองนีม ที่มีความยาวกว่า 50 กิโลเมตร โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเจริญของชนชาวโรมันเมื่อครั้งอดีตที่สร้างระบบเพื่อส่งน้ำจากเมืองอูว์เซ็ส

โดยถ้าจะกล่าวไปแล้วเป็นความเจริญทางอารยธรรมซึ่งนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันนี้ได้คาดการณ์ไว้ว่าสะพานแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 1 โดยสะพานแห่งนี้จัดเป็นสะพานส่งน้ำที่ถูกสร้างมาอย่างยาวนาน และยังมีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งอีกด้วย จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดสะพานแห่งนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพศ 1985 โดยองค์การยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อยทั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำและยืนยันถึงความน่าค้นหาและความน่าทึ่งของคนในยุคอดีตได้เป็นอย่างดี

เมื่อโรมันล่มสลายแต่สะพานก็ยังอยู่

โดยภายหลังการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน ระบบส่งน้ำแห่งนี้ได้ถูกทิ้งและหยุดการใช้งานลงอย่างถาวร ส่วนตัวสะพานนั้นได้ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีเนื่องจาก การใช้งานอีกด้านหนึ่งคือเป็นสะพานข้ามเขา ซึ่งเมื่อครั้งอดีตได้มีเหล่า บิชอป ผู้ที่มีอำนาจ ในสมัยนั้นเป็นผู้เก็บค่าผ่านทางโดยการนำเงินต่าง ๆ ที่ได้รับมานำมาใช้ในการบำรุงซ่อมแซมอยู่เสมอ จนปัจจุบันสะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก และมีการปรับปรุงมาตลอดจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสจวบจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง

ปงดูว์การ์สิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญของมนุษย์ที่แท้จริง

สะพานส่งน้ำปงดูว์การ์  แห่งประวัติศาสตร์…