Browsing Tag

ซาลซ์บวร์ก

สถานที่เที่ยวออสเตรีย

ซาลซ์บวร์ก ออสเตรีย เมืองแห่งขุนเขา มรดกโลกอีกแห่งของออสเตรีย

By
on
January 30, 2020

ณ ซาลซ์บวร์ก ที่แห่งนี้เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาที่มีความสวยงามตระการตาเป็นอย่างมาก ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินั้นได้สร้างให้ซาลซ์บวร์ก เมืองที่งดงามเหนือคำบรรยายแห่งหนึ่งในออสเตรีย และที่แห่งนี้นั้นยังเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีเอกของโลก (wolfgang amadeus Mozart) จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักของผู้คนในทั่วทั้งโลก

ประวัติ เมืองแห่งหุบเขา ซาลซ์บวร์ก มหานครอันดับ 4 ของออสเตรีย

เมืองซาลซ์บวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ด้วยคำว่า ซาลซ์ นั้นในภาษาเยอรมันแปลว่าเกลือโดยแปลความหมายได้ตามตัวว่า ปราสาทเกลือ เพราะเนื่องจากในสมัยก่อนนั้นได้มีอุตสาหกรรมการค้าขายเหมืองเกลือเก่าแก่ที่เคยรุ่งเรือง เกิดขึ้นที่นี่ เนื่องจากเกลือนั้นเป็นของหายาก และใครถ้ามีเกลือก็นับได้ว่าเทียบเท่ากับมีการมีทองในยุคปัจจุบัน

เมืองซาลซ์บวร์ก…