สถานที่เที่ยวออสเตรีย

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

By
on
August 13, 2020

หนึ่งในความมหัศจรรย์ของกรุงเวียนนา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น และไม่มีใครเลยที่จะไม่รู้จักกับมหาวิหารแห่งนี้ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (ST. Stephen’s Cathedral) มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค(Gothic) ที่โดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง นี่คืออีกสถานที่แห่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก และนับว่าเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเวียนนา โบสถ์อันยิ่งใหญ่ตระการตาแห่งนี้ได้ถูกขนานนามว่าเป็นการใช้ผลงานทางด้านศาสนาร่วมกับเชิงศิลปะที่ลงตัว และนับเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งประเทศออสเตรเลีย

ประวัติอันน่าหลงใหลของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น 

มหาวิหารเซนต์สตีเฟนแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา โดยเป็นโบสถ์ที่ได้ถูกกล่าวถึงว่ามีความสำคัญเป็นที่สุดในด้านของการใช้เป็นสถานที่การจัดงานสำคัญ ๆ ของรัฐบาลตลอดจนพิธีการทางด้านศาสนาอื่น ๆ ของประเทศ ออสเตรีย โดยถูกสร้างขึ้นเมื่อปี

ค.ศ 1147 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญสเตเฟน โดยเป็นการสร้างให้อยู่ในรูปแบบแห่งความน่าเกรงขามในสไตล์โกธิคบวกกับความอ่อนโยนของศิลปะ โรมาเนสก์( Romanesque) องค์ประกอบใน มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ส่วนใหญ่นั้นเป็นอาคารที่มีส่วนประกอบด้วยหอคอยที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 15

ความสำคัญครั้งหนึ่งมหาวิหารแห่งนี้นั้นได้เคยถูกใช้เป็นที่พำนักของ อาร์ชบิชอป กรุงเวียนนาทั้งยังเคยมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อเติมอยู่หลายครั้งจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่มหาวิหารเป็นอย่างมาก จนกระทั่งกลับคืนสู่สภาพเดิมซึ่งมีความสวยงามตระการตาเป็นที่สุด จากการมุงด้วยกระเบื้องเคลือบจำนวนกว่า 200,000 แผ่น และยังมีความสวยงามที่สุดวิจิตรบรรจงของนกอินทรีสองหัวอันโดดเด่นเป็นที่สุดของโบสถ์จากกำแพงทางด้านทิศตะวันตก

มหาวิหารเซนต์สตีเฟน นี้มียอดปลายแหลมที่มีส่วนโดดเด่นที่สุดของโบสถ์นั้นได้อยู่ทางหอคอยทางด้านทิศใต้ ที่มีความสูงมากถึง 137 เมตร โดยภายในได้มีการจัดแสดงให้เห็นถึงศิลปะในรูปแบบของศาสนาซึ่งถูกจัดเรียงอยู่ในช่องทางเดินขึ้นบันไดจำนวน 343 ชั้น

อีกทั้งยังมีหลุมฝังศพของสมเด็จพระจักรพรรดริชที่ 3 แห่งโรมันอันงดงามยิ่ง อยู่ทางด้านทิศใต้หอคอย  และถ้าเป็นนักท่องเที่ยวได้ขึ้นลิฟท์ไปชมหอคอยทางด้านทิศเหนือก็จะมีโอกาสได้ชมกับระฆัง พุมเมอร์ริน ซึ่งถูกจัดอันดับว่ามีขนาดใหญ่โตเป็นอันดับ 3 ในประเทศยุโรป และมีน้ำหนักมากถึง 20,130 กิโลกรัมอีกทั้งยังเป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะก้องกังวาลที่ได้รับมาจากรัฐ Upper  แห่ง Austria เมื่อปี ค. ศ. 1951 

สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยว ST. Stephen’s Cathedral

อันดับแรกนั้นก็คือผลงานปฏิมากรรมรูปนูน และภาพทางศาสนาอันน่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมายทั้งรูปบูชาของ Maria Potsch ในศตวรรษที่ 17 ที่ถูกกล่าวกันว่าดูราวกับคนกำลังหลั่งน้ำตาอยู่

อันดับต่อมาได้แก่แท่นบูชาที่สูง และมีรูปปั้นทางศาสนาอันโดดเด่นของ เวียนเนอร์ นูสตัดท์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 แท่นบูชาของมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

อีกสิ่งที่ไม่อาจคาดไปได้นั่นก็คือธรรมมาสน์ในสไตล์โกธิคที่ถูกแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง

เวลาเปิดปิดทำการ

มหาวิหารเซนต์สตีเฟนแห่งนี้จะเปิด วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 6.00 นถึง 22.00 น 

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเปิด 7.00 น ถึง 22.00 น 

อัตราค่าเข้าชม

มหาวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่เสียค่าเข้าชม 

แต่จะมีค่าเข้าชมหอคอยต่าง ๆ เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT