สถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศส

อาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ (Cathédrale Notre-Dame de Chartres)

By
on
November 4, 2019

อาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ (Cathédrale Notre-Dame de Chartres ) ศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวฝรั่งเศสนั้นตั้งอยู่ในภูมิภาค Centre-Val-de-Loire เป็นหนึ่ง ในงานสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่แท้จริงหนึ่งเดียวในโลกที่ยังคงสภาพที่สวยงามที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดของต้นศตวรรษที่ 13 ที่อุทิศให้กับ Virgin Mary ในหมู่ของผู้ที่มีศรัทธาสูงที่สุดในศาสนาคริสต์ตะวันตก ในยุคกลางทั้งหมด 

ถ้าจะกล่าวตามศรัทธาที่แรงกล้า ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก จากทั่วทั้งโลกใบนี้นั้น จะประกอบไปด้วยศาสนวิหารจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นการสื่อโดยตรงให้ ทุกท่านได้รุ้ซึ้งถึงความศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน แบบไม่มีเสื่อมคลาย ทุกท่านจะสามารถทราบและเข้าถึงเรื่องราวแห่งความเชื่อและปาฏิหาริย์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสนี้ได้เป็นอย่างดี จากสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ยังคงหลงเหลือ

อาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคริสต์ ตั้งแต่อดีต

ผ่านยุคสมัยและการณ์เวลามาอย่างยาวนาน ด้วยศาสนาคริสต์นี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับชาวฝรั่งเศสมาเนิ่นนานเช่นเดียวกัน  ยังผลให้เห็นการสร้างสิ่งสักการะบูชาจำนวนมาก ที่เกี่ยวกับความเชื่อ และศาสนาที่แรงกล้า ศรัทธาที่ไม่มีเสื่อมคลายโดยถ้าจะกล่าวไปแล้วสำหรับทุกท่านอาจจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะประเทศเราก็มีสิ่งที่เป็นศูนย์รวมใจดังกล่าวนี้เช่นกัน ที่สุดแห่งความอลังการที่ยังคงความยิ่งใหญ่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลายและยิ่งทวีความศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นในหมู่ชนชาวโรมันคาทอลิกทั่วโลก  สุดยอดของศาสนสถาน 

เนื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้บังเกิดขึ้นมาจากความศรัทธาจากความเป็นเอกภาพของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่เป็นผลมาจากการวิจัยของยุคกอทิกในยุคแรกๆ แล้วเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในโลกใบนี้ โดยมีการก่อสร้างที่สลับซับซ้อน

 วิจิตรพิสดารแถมยังมีความโอ่อ่าอลังการเหนือกว่าสถาปัตยกรรมใดๆในโลก เป็นไหนๆ อิทธิพลอันยิ่งใหญ่ในศิลปะของศาสนาคริสต์ยุคกลางทำให้วิหารชาทร์ ปรากฏเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรม

ยุคกลาง แบบชนิดที่เรียกได้ว่าไม่มีที่แห่งใดเสมอเหมือนเพราะตั้งแต่ชุดกระจกสีที่มีความโดดเด่นตระการตาอย่างที่จะหาศิลปะใดเทียบได้  นอกจากนี้แล้วยังมีสถาปัตยกรรมอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นควบคู่กันภายในวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เช่นรูปปั้นอนุสาวรีย์ของศตวรรษที่ 12 และ 13 และการตกแต่งได้สวยงามวิจิตรตระการตาอย่างน่าอัศจรรย์

สถาปัตยกรรมที่เลอค่าแห่งนี้ ได้ยืนตระหง่านผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานจนถึงยุคปัจจุบันผ่านจากการทำลายล้างของมนุษยชาติมานับครั้งไม่ถ้วน และ ผ่านวันเวลามาเนิ่นนานแต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถทำให้มหาวิหารแห่งนี้ได้พังทลายลงไปได้ มนุษย์ช่างเป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งสามารถสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อให้ผ่านการเวลามาได้อย่างมหัศจรรย์  และ เวลาทำให้ชาทร์ เป็นหนึ่งใน ตัวอย่างศิลปะกอทิกที่น่าชื่นชมที่สุดและดีที่สุด เท่าที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในโลกใบนี้อีกด้วย ในที่สุดวิหารชาทร์ ได้อนุรักษ์โดยกลุ่มช่างสถาปัตยกรรมยุคใหม่ด้วยการ ตกแต่งหน้าต่างกระจกสีที่เป็นเนื้อเดียวกันเกือบทั้งหมด ซึ่งดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 1210 และ 1793 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมหาวิหารเพียงเล็กน้อยเพราะว่าจะต้องเพิ่มหน้าต่างกระจกสามสี ของศตวรรษที่ 12 บนด้านหน้าทั้งสาม ด้านทิศตะวันตก   มหาวิหารได้ใช้ประกอบพิธีสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่

พระนางมารีย์พรหมจารี อีกทั้งยังเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งสำหรับแสดงออกถึงความเชิดชูของพระคริสต์ จวบจนปัจจุบันยังเป็นสถานที่ที่ทุกท่าน   สำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสไปเยือนประเทศฝรั่งเศส นั้นควรจะหาโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมอย่างพลาดไม่ได้ เนื่องจากว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ และเป็น ศาสนสถานที่ถูกขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นที่เรียบร้อย ที่แห่งนี้จึงเป็นความอลังการที่น่าค้นหาเป็นอย่างมาก

ความสมบูรณ์ 

วิหารชาตร์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างจากช่วงเวลา ของการก่อสร้างเนื่องจากความแปลกใหม่และความสมบูรณ์แบบ ของชิ้นส่วน ทางเทคนิคขั้นสูง ที่ถูกนำมาใช้ได้อย่างเหลือเชื่อ จึงทำให้ความสวยงามทั้งหมด นั้นสามารถผ่านกาลเวลามาได้อย่างยาวนาน และยังคงความงามที่ถูกนำมาใช้ เป็นองค์ประกอบ ที่ทำให้เป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกใช้ อ้างอิงทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบสถ์และสถานที่ของคณะ นักร้องประสานเสียง  ที่ยังคงไม่บุบสลายลงไปยังเหลือเชื่อ จึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของสถาปัตยกรรมในยุคนั้น ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นความเหนือชั้นที่สุดในยุคอดีตที่สื่อแสดงออกถึงความทันสมัย และทำให้ชาวโลกในปัจจุบัน ได้ซึ่งตะลึงในความสามารถอยู่เสมอ นี่คือศิลปะที่แท้จริงของศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนา คริสน์ และ ความเจริญของผู้คนในสมัยนั้น 

ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: เข้าฟรี

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน วันธรรมดา 9.30-18.00 วันหยุด 9.00-18.00

ปัจจุบัน อาสนวิหารแม่พระแห่งชาทร์ ได้มีการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญให้เข้าชมอยู่ในทุกๆวัน และ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ อันทรงคุณค่า   ที่ไม่ควรพลาดในการไปเยือน เมื่อมีทริปไปฝรั่งเศสเลยทีเดียว

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

Search